Pre školy

“Viem, že pre fyziku nenadchnem všetkých žiakov, ale ak sa mi podarí aspoň u niekoľkých, budem vedieť, že táto misia má úspech.”

Kúzelná fyzika 1  

Kúzelná fyzika je pôvodný zábavno vzdelávací program určený pre žiakov oboch stupňov ZŠ. Niektorí žiaci si myslia, že fyzika je len o vzorcoch, výpočtoch, a slovných úlohách.
Počas KF nebudú žiaci vidieť jediný vzorec. Samozrejme trocha teórie bude, ale len do tej miery, koľko je potrebné.
Sami budú chcieť vedieť, čo je to gyroskop, ako fungovali prvé fontány, ako môžeme využiť magnety inde ako na chladničke, koľko váži vlak, ako sa miešajú farby, a pod.
Žiaci prvého stupňa považujú kúzelnú fyziku za vystúpenie kúzelníka. No počas predstavenia zistia, že len využívam deje s ktorými sa stretávajú od detstva a niektoré z týchto dejov sú skutočne kúzelné.
Je zaujímavé koľko fyzikálnych pojmov deti v 1-2 ročníku ZŠ už bežne ovládajú a používajú.
V štvrtom a piatom ročníku sa dá Kúzelná fyzika chápať ako príprava na prírodné vedy, aby sa žiaci na fyziku tešili a nebáli sa jej.

Prvý stupeň

20170223_085850  20170223_091526  P2020504  P2020249  P2020295  hdimga6b50f721446e6fa64381e660da9df

Druhý stupeň
hdimg42fe587f2210891fd40ae746c997d5  cropped-kuzelna-fyzika-24.jpg  p2010315  p2010322  kuzelna-fyzika-16

Program je vhodný aj pre detské tábory.

KF nie je viazaná na učebné osnovy ! Sú v nej použité experimenty, s ktorými sa na ZŠ a SŠ nemusia žiaci vôbec stretnúť, sú však veľmi vhodné na popularizáciu fyziky. Niekedy sa s predstavovanými dejmi stretávajú od detstva a ani netušia, že aj v tomto prípade ide o jednoduché fyzikálne deje.

Trvanie programu: jedna skupina = cca 45 minút
Cena: 4€ na žiaka + doprava, ktorú vám nenaúčtujem, ak splníte podmienky akcie DOPRAVA ZADARMO ( viď cenník )
Požiadavky na školu:
– cca 40-60 minút pred aj po predstavení príprava a  v miestnosti  (vynášanie vecí a rozkladanie po skončení zloženie a vynosenie), preto je výhodné urobiť niekoľko vystúpení za sebou pre viacero skupín.
jedna skupina = cca 50-75 žiakov . (Po dohode so školou môže byť skupina s väčším počtom detí )
– počas jedného dňa je možné urobiť 4 vystúpenia (max 5 vystúpení ak po 4. bude prestávka na obed a ukľudnenie hlasiviek)
– elektrickú prípojku na 230V (do 30 metrov)
– prístup k vode = (v blízkosti WC, alebo šatne s umývadlom)

REZERVOVAŤ     MÁM OTÁZKY


Kúzelná fyzika  2

Fotografie z premiéry v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove:
     


Program Kúzelná fyzika 2 bol oficiálne spustený v januári 2018.
Odporúčnia:
– na každej ZŠ postupne absolvovať najprv KF 1 a až potom KF 2.
V programe Kúzelná fyzika 2 sa snaží fyzikálnymi javmi a žiakov prekvapiť. Rovnako ako pri programe KF1 je v ponuke množstvo experimentov ktoré pôsobia ako kúzla.
Na vystúpení žiaci zistia, že fyziku môžu nájsť skutočne na každom kroku, že Archimedov zákon neplatí len pre vodu, ale aj pre vzduch alebo piesok či zeminu.
Pochopia premenu energie, alebo zistia, akú silu má “nič”. Dokonca neuvidia “neviditeľnú fľašu”.
V Kúzelnej fyzike 2 ide ide často o moment prekvapenia a v tomto predstavení divákov fyzika skutočne očarí.

Trvanie programu:
 jedna skupina = cca 45 minút
Cena: 4€ na žiaka + doprava, ktorú vám nenaúčtujem, ak splníte podmienky akcie DOPRAVA ZADARMO ( viď cenník )
Požiadavky na školu:
– cca 40-60 minút pred aj po predstavení pre prípravu v miestnosti  (vynášanie vecí a rozkladanie po skončení zloženie a vynosenie), preto je výhodné urobiť niekoľko vystúpení za sebou pre viacero skupín.
jedna skupina = cca 50 – 75 žiakov . (Po dohode so školou môže byť skupina s väčším počtom detí )
– počas vyučovania je možné urobiť 4 vystúpenia (max 5 vystúpení ak po 4. bude prestávka na obed a ukľudnenie hlasiviek)
– elektrickú prípojku na 230V (do 30 metrov)

REZERVOVAŤ     MÁM OTÁZKY

Kúzelná fyzika 3 

Kúzelná fyzika 3 je v programovej ponuke od 1.1.2020

Aj tento program je namixovaný tak aby sa žiaci bavili na rôznych odvetviach fyziky. Ukážeme si čo odhalil Galileo Galilei, prečo sa veľké cisterny v zákrutách neprevrátia a veľa zaujímavých “fyzikálnych kúziel” Do 30.6.2020 odporúčam tento program len pre II. stupeň ZŠ a SŠ . Postupne keď sa program “utrasie” podobne ako KF2 a bude vhodný aj pre žiakov I. stupňa.

Trvanie programu:  jedna skupina = cca 45 minút
Cena: 4€ na žiaka + doprava, ktorú vám nenaúčtujem, ak splníte podmienky akcie DOPRAVA ZADARMO ( viď cenník )
Požiadavky na školu:
– cca 40-60 minút pred aj po predstavení pre prípravu v miestnosti  (vynášanie vecí a rozkladanie po skončení zloženie a vynosenie), preto je výhodné urobiť niekoľko vystúpení za sebou pre viacero skupín.
jedna skupina = cca 50 – 75 žiakov . (Po dohode so školou môže byť skupina s väčším počtom detí )
– počas jedného dňa je možné urobiť 4 vystúpenia (max 5 vystúpení ak po 4. bude prestávka na obed a ukľudnenie hlasiviek)
– elektrickú prípojku na 230V (do 30 metrov)
– prístup k vode (cca 2L vody pre jeden experiment)

REZERVOVAŤ     MÁM OTÁZKY