Pomôcky

Prehľad pomôcok používaných počas programu

KÚZELNÁ FYZIKA 1     KÚZELNÁ FYZIKA 2     NA ČAKAČKE     MARKETINGOVÉ PREDMETY

Mimo programu

Iné zaujímavé učebné pomôcky, fyzikálne hračky a doplnky do domácnosti, ktoré sa nepoužívajú počas programu Kúzelnej fyziky.
Je však možné ich na objednávku vyrobiť.

Metrové hodiny – ručičkové hodiny s priemerom vyše metra sú vhodným doplnkom do domácnosti či školskej triedy. Veľmi vhodné pre žiakov prvého stupňa. Minútová ručička má pri tomto priemere zdanlivo rýchlejší pohyb ako by ste očakávali (je pekne viditeľný voľným okom) a čas zdanlivo beží rýchlejšie. Namiesto čísel môžu byť použité rôzne iné fotografie, obrázky či predmety.
metrove-hodiny