Eventy – Tábory

“Kdekoľvek môžete objavovať krásu fyziky!”

Kúzelná fyzika môže byť samozrejme aj súčasťou rôznych festivalov, konferencií zameraných na vzdelávanie, kultúru či zábavu. Po dohode s organizátorom je možné program prispôsobiť na rôznu časovú dotáciu, pri pódiovom vystúpení až do 60 minút. V prípade umiestnenia KF do samostatného stánku môžu byť experimenty opakované pred meniacim sa publikom aj niekoľko hodín.
Kúzelná fyzika už bola na svadbách, oslavách narodenín, konferenciách, športových akciách, či dokonca sa dostala na hudobný festival; polievkový festival a podobne.

Vystúpenie sa dá považovať za “vedecký STAND UP

Predstavenie je určené pre vekovú kategóriu 6 – 150rokov.

Kúzelná fyzika na Vašom EVENTE

            
V prípade pódiového vystúpenia:
– vystúpenie na pódiu podľa scenára, s asistenciou dobrovoľníkov z publika.
– trvanie: 45-60 minút – podľa požiadaviek organizátora a reakcií publika
– Ak podmienky dovoľujú po vystúpení si môže publikum vyskúšať vybrané experimenty (ak je potrebné rýchlo uvoľniť miesto pre ďalších účinkujúcich tak bez tejto možnosti)

požiadavky na organizátora:
– elektrická prípojka ,
– prístup k vode (cca 5 litrov na naplnenie fliaš), 
– v prípade, že niektorá z možností nie je realizovateľná, je potrebné ma o tom vopred informovať.
-pracovné stoly aj ozvučenie do 500W mám k dispozícii.

V prípade meniaceho sa publika

      
– nepretržité pôsobenie na jednom mieste (mimo pódia), kde sa publikum neustále obmieňa (stánok)
– vystúpenie nejde podľa scenára, ale stále dookola prezentujem vybrané experimenty podľa typu meniaceho sa publika a ich otázok.
– publikum pri stoloch si môže vyskúšať jednotlivé vybrané experimenty priamo počas prezentácie

Minimálne 2h – Maximálne 4h

požiadavky na organizátora:
– elektrická prípojka ,
– prístup k vode (cca 5 litrov na naplnenie fliaš), 
– v prípade, že niektorá z možností nie je realizovateľná, je potrebné ma o tom vopred informovať.
-pracovné stoly aj ozvučenie do 500W mám k dispozícii.

REZERVOVAŤ     MÁM OTÁZKY 

Prispôsobené vystúpenie

ide zväčša o kratšie a tematicky prispôsobené vystúpenie. Napríklad pre Východoslovenskú distribučnú a.s. sú vystúpenia zamerané na elektromagnetizmus. Bratislavská vodárenská spoločnosť mala vystúpenie zamerané na vodu/kvapaliny.  niektorým požiadavkám sa dá vyhovieť tak ak máte záujem o špeciálne vystúpenie určite ma kontaktujte na 0903 459 199.

Kúzelná fyzika na Vašom TÁBORE

        
V lete deti potrebujú oddychovať aktívne. Popri fyzickej aktivite by sa mal občas precvičiť aj mozog. Preto je Kúzelná fyzika vhodná pre letné tábory. V minulosti už bola súčasťou rôznych variant táborov: Ekologický v prírode (Technické služby mesta Prešov – Ekopark Prešov),  jazykový tábor, kde niektoré prvky kúzelnej fyziky boli v angličtine (farby dúhy a pod.)  (Be Up s.r.o. ), Detské univerzity na Prešovskej Univerzite  alebo na Technickej univerzite v Košiciach. Vo všetkých prípadoch sa deti z Kúzelnej fyziky tešili a tiež radi experimentovali.

Keďže počty detí a požiadavky na časovú dotáciu v táboroch sú rozdielne, je potrebné ku každému táboru pristupovať s osobitnou cenovou kalkuláciou. Preto ma, v  prípade záujmu o Kúzelnú fyziku vo Vašom tábore, kontaktujte telefonicky alebo emailom 0903 459 199 / info@kuzelnáfyzika.sk


“Kdekoľvek môžete objavovať krásu fyziky!”