Cenník

Cenník služieb je aktuálny od 1.1.2023 a platí pre všetky objednávky vykonané od tohto termínu do odvolania. 

Spôsoby platby

 • platba bankovým prevodom na účet
  fakturačné údaje:
  Kúzelná fyzika s.r.o.
  sídlo:
   Jána Kostru 35, 080 06 Ľubotice,
  IČO: 55 06 76 46
  DIČ: 21 21 86 40 63
  Banka:
  Slovenská sporiteľňa, a.s.
  IBAN: SK82 0900 0000 0051 9831 4760
  BIC: GIBASKBX
 • Hotovosť
 • NIE JE je možné platiť  kultúrnymi poukazmi

Program pre školy

Pre školy sú momentálne v ponuke programy Kúzelná fyzika 1, 2 a 3 . všetky programy sú v rovnakej cene.
Cena na žiaka 4€  (1 skupina = ideálne cca 50-75 žiakov)
Počas školského vyučovania je možné urobiť vystúpenie pre maximálne  5 skupín
Minimálny počet žiakov na škole 50 alebo minimálna cena 200€ (v prípade malej školy pod 50 žiakov sa účtuje 200€) .

Doprava

K cene za vystúpenie (či už na škole alebo na vašom evente) sa pripočítavajú aj náklady na dopravu, ktoré sa vypočítavajú pomocou Google máp a podľa vzorca:
Kúzelná fyzika – adresa školy/eventu – Kúzelná fyzika = ???km x 0,25€/km = doprava v €

Napríklad : Žilina
Do google máp zadáte trasu: Kúzelná fyzika  – Žilina – Kúzelná fyzika  = 439km x 0,25€/km = 109,75 €

Avšak dopravu platiť nemusíte! Ak splníte aspoň jednu z podmienok, ktoré sú uvedené na stránkeAKCIA: Dopravu zadarmo!

Eventy / tábory/ rodinné oslavy / čokoľvek iné ako školy

Pre vytvorenie cenovej ponuky pre Váš event je potrebné telefonicky prediskutovať vaše požiadavky a podľa nich Vám bude vypočítaná cena za vystúpenie/a. Kontakt: Michal Figura – 0903 459 199