Program pre školy

“Viem, že pre fyziku nenadchnem všetkých žiakov, ale ak sa mi podarí aspoň u niekoľkých, budem vedieť, že táto misia má úspech.”

Kúzelná fyzika 1  (Prvý program) 

Druhý stupeň
hdimg42fe587f2210891fd40ae746c997d5  hdimg15699eeba64b9e3ea23a47aa624d03  hdimg4023c885898fe4ed25f033d136ffa5  cropped-kuzelna-fyzika-24.jpg

p2010315  p2010322    kuzelna-fyzika-16 

Kúzelná fyzika je pôvodný program určený primárne pre žiakov druhého stupňa ZŠ.  Žiaci sa tu už stretávajú s fyzikou a v tomto momente je potrebné ich motivovať k štúdiu tejto prírodovednej disciplíny. Niektorí žiaci si myslia, že fyzika je len o vzorcoch, výpočtoch, a slovných úlohách. Počas KF nebudú žiaci vidieť jediný vzorec. Samozrejme trocha teórie bude, ale len do tej miery, koľko je potrebné. Sami budu chcieť vedieť, čo je to gyroskop, ako fungovali prvé fontány, ako môžeme využiť magnety inde ako na chladničke, koľko váži vlak, ako sa miešajú farby, a pod.

Prvý stupeň

20170223_085850  20170223_091526  P2020504  P2020249  P2020295  hdimga6b50f721446e6fa64381e660da9df

Často je Kúzelná fyzika objednávaná na malé školy, kde je prezentovaná pre všetky ročníky a žiaci prvého stupňa ju prijímajú s nadšením. Samozrejme, na prvom stupni (hlavne 1-2 ročník) je predstavenie riešené ako vystúpenie kúzelníka s malými prvkami fyziky. Je zaujímavé koľko fyzikálnych pojmov deti v 1-2 ročníku ZŠ už bežne ovládajú a používajú. V štvrtom a piatom ročníku sa dá Kúzelná fyzika chápať ako príprava na prírodné vedy, aby sa žiaci na fyziku tešili a nebáli sa jej.

Program je vhodný aj pre detské tábory.

KF nie je viazaná na učebné osnovy ! Sú v nej použité experimenty, s ktorými sa na ZŠ a SŠ nemusia žiaci vôbec stretnúť, sú však veľmi vhodné na popularizáciu fyziky. Niekedy sa s predstavovanými dejmi stretávajú od detstva a ani netušia, že ide o fyziku.

Trvanie programu: cca 45 minút + čas na experimentovanie žiakov s učebnými pomôckami.
Cena: viď cennik
Požiadavky na školu:
– cca 40-60 minút pred aj po predstavení príprava a  v miestnosti  (vynášanie vecí a rozkladanie po skončení zloženie a vynosenie), preto je výhodné urobiť niekoľko vystupení za sebou pre viacero skupín.
– jedna skupina = cca 50 žiakov . Po dohode so školou môže byť jednorázovo skupina s väčším počtom detí
– elektrickú prípojku na 230V (do 30 metrov)
– prístup k vode
– (možnosť zatemnenia miestnosti výhodou – nemusí byť)

REZERVOVAŤ     MÁM OTÁZKY


Kúzelná fyzika  2 (Novinka)

         

Nový program určený primárne pre druhý stupeň ZŠ, SŠ a Gymnázia (vyskúšaný už aj na žiakoch prvého stupňa ZŠ 🙂 ). V programe Kúzelná fyzika 2 sa už predpokladá, že žiaci majú skúsenosti aspoň s niektorými fyzikálnymi zákonmi a snaží sa ich prekvapiť. Na vystúpení zistia, že fyziku môžu nájsť skutočne na každom kroku, že Archimedov zákon neplatí len pre vodu, ale aj pre vzduch alebo piesok či zeminu. Pochopia premenu energie, alebo zistia, akú silu má “nič”. Dokonca neuvidia “neviditeľnú fľašu”.  V Kúzelnej fyzike 2 ide ide často o moment prekvapenia a v tomto predstavení divákov fyzika skutočne očarí.
Odporúčam však na každej základnej škole najprv absolvovať KF 1 a až potom KF 2.

Trvanie programu: cca 40-50 minút (podľa reakcií publika)  + čas na experimentovanie žiakov s vybranými pomôckami.
Cena: viď cennik 
Požiadavky na školu / organizátora:
– cca 40-60 minút pred aj po predstavení príprava a  v miestnosti  (vynášanie vecí a rozkladanie po skončení zloženie a vynosenie), preto je vhodné urobiť niekoľko vystúpení za sebou pre viacero skupín.
– jedna skupina = cca 50 žiakov . Po dohode so školou môže byť jednorázovo skupina s väčším počtom detí
– elektrickú prípojku na 230V (do 30 metrov)
– prístup k vode
– (možnosť zatemnenia miestnosti výhodou – nemusí byť)

REZERVOVAŤ     MÁM OTÁZKY