Cenník

Cenník služieb je aktuálny od 1.9.2017 a platí pre všetky objednávky vykonané od tohto termínu do odvolania. 

Spôsoby platby

 • platba bankovým prevodom na účet
  fakturačné údaje:
  Mgr. Michal Figura
  sídlo:
   Slanská 10, 080 06 Prešov – Nižná Šebastová ,
  IČO: 505 772 98
  DIČ: 10 79 51 97 38
  Banka:
  Slovenská sporiteľňa, a.s.
  IBAN: SK02 0900 0000 0051 2090 5253
  BIC: GIBASKBX
 • Hotovosť
 • Nie je možné platiť  kultúrnymi poukazmi

Program pre školy

Pre školy sú momentálne v ponuke programy Kúzelná fyzika 1 a Kúzelná fyzika 2. Oba programy sú v rovnakej cene.
Cena na žiaka 2€  (1 skupina = cca 50žiakov = cca 100€)
Počas školského vyučovania je možné urobiť vystúpenie pre 3-4 skupiny)
Minimálny počet žiakov na škole 50 alebo minimálna cena 100€.

K cene za vystúpenie sa pripočítava aj cena za dopravu, ktorá sa vypočítava pomocou google máp podľa vzorca:
Prešov – Vaša lokalita – Prešov = ???km x 0,1€/km = doprava v €
Napríklad: Vaša škola je zo Žiliny?
Prešov – Žilina – Prešov = 431km x 0,1€/km = 43,10€

– Avšak ani Vy nemusíte platiť dopravu, ak splníte aspoň jednu z podmienok, ktoré sú uvedené na stránke: AKCIA: Dopravu zadarmo!

 

Eventy / Tábory

Základný výpočet ceny za rôzne typy predstavení môžete nájsť priamo na stránke Eventy – tábory.
Pre vytvorenie cenovej ponuky pre Váš event je však dobré telefonicky prediskutovať vaše požiadavky a podľa nich vykalkulovať cenu za vystúpenie/a. Kontakt:Michal Figura – 0903459199